LADING AV EL-BIL

Alle som lader el-bil i garasjene må betale for strømmen som brukes.

Kontonummer 3201 09 34124

Snittpris pr kWh finner dere på denne siden

Avlesing av strømforbruk i garasjene

Strømmen leses av mellom 1. og 10. januar hvert år.

Som kjent får vi én strømregning for fellesområdene i velforeningen. Denne dekker bl.a. strøm brukt i garasjene.

El-biler og hybridbiler skal lade gjennom systemet til Zaptec. Beboerne er selv ansvarlig for å etablere selve ladeboksen. Ta kontakt med styret for hjelp.
Det er kun tillatt å lade gjennom Zaptec sitt system, da dette fordeler tilgjengelig strøm til alle garasjer. Stikkontaktene i garasjene er ikke dimensjonert for lading av el-bil og medfører at sikringer ryker og da kommer ingen inn i garasjene.
Det er et par beboere som tidligere har trukket opp egen kurs til lading av bil. Disse kan fortsatt lade på dette gamle systemet, men skal da ha egen strømmåler. Det er ikke mulighet for andre å koble seg på, da disse strømlinjene ikke er dimensjonert for flere brukere. Alle som lader bil (uavhengig av system) i garasjene skal registrere dette hos styret.

Ordningen er at de som lader bil i garasjene, betaler for eget forbruk til velforeningen. Kostnaden beregnes av gjennomsnittsprisen på fellesstrømmen det aktuelle året. De individuelle målerne skal leses av en gang mellom 1. og 10. januar hvert år. Vi vil informere om beregnet gjennomsnittspris per kWh og betalingsinformasjon så snart dette er klart. De fleste av beboerne lader gjennom Zaptec sitt system og her har representanter fra styret oversikt over hver enkelt sitt forbruk og det trenges derfor ikke sendes inn oversikt over strømforbruket.

Lading på vanlig stikkontakt er forbudt. Dette medfører betydelig brannfare. Oppdages det at det lades på vanlig stikkontakt vil eier av garasjen faktureres med 300 kr/mnd, i tillegg til at vedkommende vil stå ansvarlig ved eventuell brann eller andre skader på el-anlegget.

Prisutvikling (nettleie + kraftpris inkludert avgifter)

80

øre/kWh (80,2)
Juni 2016 - Desember 2017

102

øre/kWh
Snittpris 2018 t.o.m. desember

103

øre/kWh
Snittpris 2019 t.o.m. desember

68

øre/kWh
Snittpris 2020 t.o.m. november