Meny
Parallax Background

Informasjon om plenklipping

Her finner du klippelister etc.

Nøkler

Når plenen er klippet legger du nøkkelen i postkassen til neste mann på lista.

Bensin

Når du er ferdig med din økt sjekker du at det er nok bensin igjen på kannen til nestemann. Hvis ikke, må du sørge for å fylle bensin på kannen på bensinstasjonen. Bensinutgifter blir refundert mot kvittering (se info lenger ned). OBS: Kald motor når du fyller på bensin!

Søppel

Gresset etter klipping må tømmes i eget organisk avfall. Tømming på fellesområder er ikke tillatt. Hvis gresset blir klippet hver uke går det greit å bruke klipper uten oppsamler. Blir gresset for langt, må man bruke oppsamler, da dette ellers vil ligge igjen oppå gressmatten, noe som ikke er pent.

Gressklipperen

Gressklipperen står i boden i garasjeanlegget ved siden av Konvallstien 68, nord på feltet.

  • Husnummer 36 Tor Inge Fossan: Uke 18, 25, 32
  • Husnummer 38 Kristian Haaland: Uke 19, 26, 33
  • Husnummer 40 Erlend Revheim: Uke 20, 27, 34
  • Husnummer 42 Jostein Salthe: Uke 21, 28, 35
  • Husnummer 44 Elisabeth Lauvnes: Uke 22, 29, 36
  • Husnummer 46 Benny Bruun: Uke 23, 30, 37
  • Husnummer 48 Caroline Dahlberg: Uke 24, 31, 38
År Husgruppe Husnummer
2016 Husgruppe G 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
2017 Husgruppe A 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
2018 Husgruppe B 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
2019 Husgruppe C 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
2020 Husgruppe D 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17
2021 Husgruppe E 1, 3, 5, 7, 68, 70, 72
2022 Husgruppe F 33, 35, 37, 39, 41, 74, 76
2023 Husgruppe G 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
2024 Husgruppe A 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
2025 Husgruppe B 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
2026 Husgruppe C 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Informasjon

Plenen klippes en gang i uken i vekstsesongen og starter om våren og slutter om høsten. Hvor lenge man klipper utover sesongen vil derfor variere fra år til år. Det blir ca 3 ganger pr husstand. Området som skal klippes er plenene rundt lekeplassen, dvs plenene rundt begge sandkassene og områdene rundt gangveier inne på fellesområdet. Listen oppgir 3 ganger klipping pr husstand i gruppen for sesongen. Det settes pris på personlig engasjement fra gruppen for å holde plenen trim, og det er fritt frem med ekstra økter både før og etter de oppgitte ukene!

Info til husrekke G for 2023

Er huset ditt bortleid? Som huseier er du ansvarlig for klipping. Etter klipping skal nøkkelen legges i postkassen til nestemann. Eventuelle leietakere må informeres om dette, slik at nøkkelen kommer til rette person.

Både den som gir fra seg nøkkel - og den som skal motta nøkkelen - er ansvarlig for at dette fungerer!

Oppsatt ukeplan vil gjøre det mulig for huseiere, dersom oppsatt uke ikke passer, å bytte uke med en annen i gruppen - eventuelt sørge for at klippingen går som oppsatt med annen hjelp. Dette avtales direkte mellom de involverte.

Etter klipping skal det alltid være nok bensin igjen på kannen til nestemann. I motsatt fall må du sørge for at kannen fylles med bensin på bensinstasjonen. Utlegg blir refundert ved kasserer Alfred Austbø (kasserer 2024). Scan regningen og send ham nødvendige detaljer på mail: alfred.austbo@lyse.net

Ansvarlig for klippelisten er Henrik Kvadsheim - nr 9 (henrik.kvadsheim@gmail.com).
Ber om at nøkkel etter sesongen leveres tilbake til Henrik Kvadsheim.

Nøkler

Når du er ferdig med din økt legger du nøkkelen i postkassen til nestemann på listen.

Bensin

Når du er ferdig med din økt sjekker du at det er nok bensin igjen på kannen til nestemann. Hvis ikke, må du sørge for å fylle bensin på kannen på bensinstasjonen.
Bensinutgifter blir refundert mot kvittering.
OBS: Kald motor når du fyller på bensin! Vanlig bensin!

Hvor tømme?

Gresset etter klipping må tømmes i eget organisk avfall.
Tømming på fellesområder er ikke tillatt.
Hvis gresset blir klippet hver uke går det greit å bruke klipper uten oppsamler. Blir gresset for langt, må man bruke oppsamler, da gresset ellers vil ligge igjen oppå gressmatten, noe som ikke er pent.

Gressklipperen

Gressklipperen står i boden i garasjeanlegget ved siden av Konvallstien 68 - nord på feltet.

Informasjon

Plenen klippes en gang i uken i vekstsesongen og starter om våren og slutter om høsten. Hvor lenge man klipper utover sesongen kan derfor variere fra år til år.
Området som skal klippes er plenene rundt lekeplassen, dvs plenene rundt begge sandkassene og områdene rundt gangveier inne på fellesområdet.
Listen oppgir 3 ganger klipping pr husstand i gruppen for sesongen.

NB: Setter pris på personlig engasjement fra gruppen for å holde plenen trim, og det er fritt fram med ekstra økter både før og etter de oppgitte ukene!


Lykke til!